Повече сключени бракове през 2019 г.

През 2019 г. в област Стара Загора са регистрирани 1 235 юридически брака – със 78 повече спрямо предходната година, а коефициентът на брачност е 3.9 ‰. Три четвърти от всички регистрирани бракове са сред населението в градовете.

През 2019 г. средната възраст при сключване на първи брак за мъжете и жените е съответно 32.1 и 28.8 години. Сключилите брак през 2019 г. във възрастовата група 25 – 34 години са 48.0 % за мъжете и 46.6 % за жените.

За 85.7 % от жените и 85.3 % от мъжете, сключили граждански брак през 2019 г., той е бил първи.Броят на разводите в област Стара Загора през 2019 г. е 512, или с 49 повече от регистрираните през 2018 година. От всички прекратени бракове 77.3 % се отнасят за населението в градовете.

Най-голям е делът на браковете, прекратени „по взаимно съгласие“ (84.2 %), следват причините „фактическа раздяла“ (10.4 %) и „несходство в характерите“ (4.5 %).

Най-голям процент на разводите – 40.6 при мъжете и 40.0 при жените, са във възрастовата група 40 – 49 години.
За 10.7 % от жените и 12.3 % от мъжете, разтрогнали своите бракове през 2019 г., разводът не е бил първи.