ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ участва в подпомагането на 106 проекта в борбата срещу “COVID-19”

Сред проектите, които получават подкрепа от фонд „Обединени срещу COVID-19“ са болниците в Гълъбово и Стара Загора

Над 960 000 лева бяха разпределени между 106 проекта от фонд „Обединени срещу COVID-19“, сред чиито дарители е и ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“. Проектите, които ще получат финансова подкрепа са на лечебни заведения, граждански и неправителствени организации, общини и други.

Най-много средства са предвидени за общински болници и медицински центрове в малки населени места, включително лечебни заведения в гр. Стара Загора и в община Гълъбово, на чиято територия се намира ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“. С тях ще се осигури апаратура, оборудване и защитни средства, които са необходими за обслужване на пациенти, диагностицирани с COVID-19.

“КонтурГлобал“ подкрепи кампанията на „Обединени срещу COVID-19“ със 100 000 лева. Ние сме част от местната общност и не можем да останем безразлични в тази сложна за всички ситуация. Целта ни беше да помогнем да се повиши потенциалът за реакция на здравните заведения и медицинските лица, които са на първа линия в борбата с вируса. Радваме се, че фондът успя да набере толкова голяма сума за толкова кратко време и се надяваме, че средствата наистина ще осигурят част от необходимия ресурс за справянето с пандемията и последствията от нея“, заяви Красимир Ненов, Изпълнителен директор на ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“.

Фонд „Обединени срещу COVID-19” ще подпомогне неправителствени организации, ангажирани с грижа за най-уязвимите групи от населението – самотни възрастни хора, болни, безработни, бедни и деца. Предвижда се снабдяване с хранителни продукти, лекарства защитни средства и други. Събраната сума от общо 961 493 лв. ще бъде насочена към 28 болници, 8 лечебни заведения от специализиран тип, 15 общини, 37 организации с нестопанска цел, 2 училища и 8 представители на микро-бизнеса.

ТЕЦ „КонтурГлобал Мариа Изток 3“ продължава да дава своя принос за енергийната сигурност на страната чрез надеждна експлоатация на производствените си мощности. Централата е предприела всички необходими мерки за нормалното протичане на дейността на територията на ТЕЦ-а в условията на COVID-19 и разполага с разработен авариен план, който предвижда преструктуриране на работния процес, но запазване на функционалността в случай, че епидемиологичната обстановка на територията на страната се влоши.

КонтурГлобал Марица Изток 3 притежава и управлява първата топлоелектрическа централа на лигнитни въглища в Югоизточна Европа, която работи в пълно съответствие с най-високите европейски стандарти за безопасност на труда и опазване на околната среда. Централата произвежда 10% от електроенергията в България, използвайки местни енергийни източници и така допринася за гарантиране на енергийната сигурност и независимост на страната. Над 1,4 милиарда лева са инвестирани за гарантиране надеждната работа на централата и в мерки за опазване на околната среда. Акционери са международната енергийна компания ContourGlobal (73%) и Националната електрическа компания (27%).