Временна организация на движението на МПС в участък от бул. “Св. Патриарх Евтимий“ и надлез „Наталия“ в Стара Загора

С цел осигуряване на безопасното организиране и изпълнение на строително–монтажните работи, по ремонт на асфалтова настилка на бул. „Свети Патриарх Евтимий“ , за времето от 11 май до 11 юни, от 00:00 до 24:00 часа, ще бъде спряно движението на личен, договориран обществен транспорт и на МПС, извършващи транспорт за собствена сметка, по източното платно за движение по бул. „Свети Патриарх Евтимий“, в отсечката от ул. „Иван Хаджихристов“ до пътя за „Екарисаж-Загоре“ АД. Преминаването ще се осъществява чрез временна организация на движението – двупосочно по западното платно.
Общинска администрация съобщава още, че в периода 11 май – 25 май, от 00:00 до 24:00 часа, ще бъде преустановено движението на транспортни средства по северната дъга на надлез „Наталия“ към бул. „Никола Петков“, поради изпълнение на строително–монтажни работи по реконструкция и разширение на канализационна и водопроводна мрежа в кв. „Самара“ 1.
Движението на МПС ще се нормализира незабавно след приключване на мероприятията по преценка на служителите, пряко ангажирани с охраната.