Зелени Балкани показват красотата на НАТУРА 2000 във виртуална фотоизложба

Зелени Балкани ще отбележат и тази година Деня на НАТУРА 2000 със серия от събития през целия месец май. Поради въведеното извънредно положение свързано с разпространението на COVID 19 и противоепидемиологичните мерки в страната, кампанията ни ще бъде преориентирана към онлайн пространството, като всички планирани срещи, презентации и публични изяви, ще бъдат реализирани след отпадане на мерките.

Като част от кампанията, Зелени Балкани представят виртуалната изложба „НАТУРА 2000 в България“, която цели да представи на широката публика различни местообитания от Европейско консервационно значение, както и редки видове, предмет на опазване в мрежата. В изложбата са включени авторски фотографии на Емил Енчев, Darren Weeks, Rollin Verlinde.

„С тази изложба искаме да покажем на хората, че мрежата опазва едни от най-ценните природни места в страната ни“, споделя Елена Стоева – ръководител на проект „Натура 2000 в България – Нови хоризонти“. „Често хората смятат, че това е нещо, което касае само природозащитниците и не осъзнават, че мрежата на практика пази най-ценното от природата, което е нужно за добруването на бъдещите поколения“, допълва Елена.

Изложбата съществува и в реална версия, под формата на пътуваща експозиция, която ще бъде представяна на гражданите, по време на различни инициативи на Зелени Балкани, след отпадането на противоепидемиологичните мерки в страната.

Всеки гражданин или фотограф, който притежава професионални кадри на редки видове или природни местообитания, с висока резолюция, би могъл да подпомогне дейностите ни за популяризиране на мрежата НАТУРА 2000, като ги дари на Зелени Балкани, за некомерсиални цели – различни издания, презентации и онлайн кампании. Всеки дарител ще получи сертификат за дарението си и договор за дарение от Председателя на Сдружението. „Атрактивните изображения са ни изключително полезни в нашата мисия за промяна на обществените нагласи и мотивиране на хората за опазване на природата“, споделя Елена Стоева.