Академично слово на доц. д-р Добри Ярков по случай откриването на Юбилейната научна конференция на Тракийски университет

Уважаеми г-н Вълчев,

Уважаема г-жо Танева,

Уважаеми г-н Тодоров,

Уважаеми участници в Юбилейната научна конференция на Тракийския университет, посветена на 25-годишнината от основаването му.
В очакването на празника на тържеството на словото, писмеността и знанието – 24 май, за мен е висока чест от името на ръководството на Тракийски университет и лично от свое име да Ви приветствам с „добре дошли” на Юбилейната научна конференция, посветена на 25 години от основаването на Тракийския университет – 25 години на обединение на научни и образователни структури, повечето от тях с близо столетна история.
През тези 25 години Тракийският университет се превърна в средище на свободната мисъл и смели идеи, място за търсене и откриване, място, където младостта и опитът ежедневно се срещат, за да вървят по пътя си към бъдещето.

В последните седмици това място се промени. Промени се градът ни, държавата. Промени се светът. Поставен беше в нови и непознати условия, в една различна реалност.

Виртуалната реалност на съществуване на образованието в условията на усложнена пандемична обстановка бе нова стъпка в обучението и просвещението в целия свят и до голяма степен стъпка в непознатото. От този опит ние научихме много. Научихме се да реагираме бързо и да откликваме на новата реалност. Да преструктурираме формите и начините на поднасяне на знания. Да контактуваме и обучаваме от дистанция. Научихме и още нещо много важно – личният контакт и общуване са важни за нас като човешки същества и никога няма да загубят своето значение независимо от огромния скок на технологиите в дигиталното ни съвремие.
И в този ред на мисли искам да споделя една мисъл на Оливър Уендъл Холмс: “Ум, който се е развил от нов опит, никога не може да се върне към старите си измерения.” Мисъл, макар и изказана в далечния 19 век, се отнася изключително точно към днешния ден и когато дойде утре, и ние се срещнем отново в аудиториите с колегите си, опитът, който натрупахме в извънредната ситуация, вярвам, ще промени нашите измерения по отношение на разбирането ни за значимостта на здравето, на общуването, на търсенето на пътеки един към друг.
И днес аз Ви приветствам с ентусиазма ви да участвате в този виртуален формат на нашата юбилейна научна конференция и вярвам, че споделеното във Вашите доклади и научни съобщения ще допринесе за развитието и обогатяването на научната мисъл. А днес разбираме колко важна е науката и всяко нейно откритие, за да можем да вървим напред, да се изправяме пред трудностите, да решаваме проблемите и да преодоляваме предизвикателствата. Вярвам, че всяка среща тук – в нашите виртуални секции, всяка обменена идея и мисъл ще обогатят Вашия научен опит, ще дадат начало на нови сътрудничества и проекти. Искрено вярвам, че следващата ни среща ще бъде реална и технологиите само ще допълват личните ни контакти и общуване.

Надявам се всеки да си тръгне оттук зареден с идеи, ентусиазиран от съвместни проекти и впечатлен от виртуалното посещение на Юбилейния научен форум на Тракийския университет!

Успех на всички участници!