Кандидат-студентите могат да подават документи за прием в Тракийски университет и на място

Тракийски университет – Стара Загора е готов да посреща кандидат-студенти за прием в сградата на Ректората, през западния вход.
Ректорът доц. д-р Добри Ярков и заместник-ректорът по учебната дейност доц. дн Нели Грозева инспектираха оборудването и помещението, където ще се подават документите.

От 8 до 26 юни (всеки ден от 8,30 часа до 16,30 часа, без неделя) кандидат-студентите ще могат да подават документи – онлайн или на място в следните структури на Тракийски университет:
Сградата на Ректорат – гр. Стара Загора, Студентски град, Западен вход
Факултет „Техника и технологии” – гр. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев” № 38
Филиал Хасково – гр. Хасково, бул. „Съединение” № 48, ет. 2

Кандидат-студенти, които завършват средното си образование през текущата година, и все още не са получили дипломата си за средно образование, могат да подават документи онлайн през сайта на университета или на място в Тракийски университет след 8 юни. Крайният срок за представяне на дипломите е 5 юли.
Изпитите ще се проведат онлайн съгласно предварително обявения график.