Предварителен график за миене на улиците в гр. Стара Загора за периода от 08.06.2020 год. до 12.06.2020 год.

Понеделник –08.06.2020 год.
1 ул. „Бончо Бонев“ от Тенискортове до пл. „Берое“
2 пл. „Берое“ – кръгово
3 ул. „Братя Митови“ от ул. „Дунав“ до ул. „Августа Траяна“
4 ул. „Августа Траяна“ от пл. „Берое“ до бул. „Руски“
5 ул. „Майор Кавалджиев“ от ул. „Августа Траяна“ до ул. „Боруйград“
6 ул. „Св. Троица“ от ул. „Августа Траяна“ до ул. „Боруйград“
7 ул. „Св. Отец Паисий“ от ул. „Августа Траяна“ до ул. „Боруйград“
8 ул. „Поп Минчо Кънчев“ от ул. „Августа Траяна“ до ул. „Боруйград“
9 ул. „Цар Иван Асен II“ от ул. „Августа Траяна“ до ул. „Боруйград“
10 ул. „Сава Силов“ от ул. „Августа Траяна“ до ул. „Боруйград“
11 ул. „Хаджи Димитър Асенов“ от ул. „Августа Траяна“ до ул. „Боруйград“
12 ул. „Железни врата“ от ул. „Августа Траяна“ до ул. „Боруйград“
13 бул. „М. М. Кусев“ от ул. „Августа Траяна“ до ул. „Боруйград“
14 ул. „Иречек“ от ул. „Августа Траяна“ до ул. „Боруйград“
15 бул. „Руски“ от ул. „Августа Траяна“ до ул. „Боруйград“

Вторник – 09.06.2020 год.
1 ул. „Боруйград“ от ул. „Св. Георги Клисаров“ до бул. „Руски“
2 ул. „Майор Кавалджиев“ от ул. „Боруйград“ до ул. „Васил Левски“
3 ул. „Св. Троица“ от ул. „Боруйград“ до ул. „Васил Левски“
4 ул. „Св. Отец Паисий“ от ул. „Боруйград“ до ул. „Васил Левски“
5 ул. „Поп Минчо Кънчев“ от ул. „Боруйград“ до ул. „Васил Левски“
6 ул. „Цар Иван Асен“ от ул. „Боруйград“ до ул. „Васил Левски“
7 ул. „Сава Силов“ от ул. „Боруйград“ до ул. „Васил Левски“
8 ул. „Хаджи Димитър Асенов“ от ул. „Боруйград“ до ул. „Васил Левски“
9 ул. „Железни врата“ от ул. „Боруйград“ до ул. „Васил Левски“
10 бул. „М. М. Кусев“ от ул. „Боруйград“ до ул. „Васил Левски“
11 ул. „Иречек“ от ул. „Боруйград“ до ул. „Васил Левски“
12 бул. „Руски“ от ул. „Боруйград“ до ул. „Васил Левски“

Сряда – 10.06.2020 год.
1 ул. „Св. Георги Клисаров“ от пл. „Берое“ до ул. „Илия Куртев“
2 ул. „Илия Куртев“ от ул. „Св. Георги Клисаров“ до ул. „Княз Ал. Батенберг“
3 ул. „Васил Левски“ от ул. „Княз Ал. Батенберг“ до бул. „Руски“
4 ул. „Княз Ал. Батенберг“ от ул. „Васил Левски“ до ул. „Генерал Столетов“
5 ул. „Георги Апостолов“ от ул. „Васил Левски“ до ул. „Генерал Столетов“
6 ул. „Стефан Стамболов“ от ул. „Васил Левски“ до ул. „Генерал Столетов“
7 ул. „Екзарх Антим I“ от ул. „Васил Левски“ до ул. „Генерал Столетов“
8 ул. „Майор Кавалджиев“ от ул. „Васил Левски“ до ул. „Генерал Столетов“
9 ул. „Св. Троица“ от ул. „Васил Левски“ до ул. „Генерал Столетов“
10 ул. „Св. Отец Паисий“ от ул. „Васил Левски“ до ул. „Генерал Столетов“

Четвъртък – 11.06.2020 год.
1 ул. „Поп Минчо Кънчев“ от ул. „Васил Левски“ до ул. „Генерал Столетов“
2 ул. „Цар Иван Асен II“ от ул. „Васил Левски“ до ул. „Генерал Столетов“
3 ул. „Сава Силов“ от ул. „Васил Левски“ до ул. „Генерал Столетов“
4 ул. „Хаджи Димитър Асенов“ от ул. „Васил Левски“ до ул. „Генерал Столетов“
5 ул. „Железни врата“ от ул. „Васил Левски“ до ул. „Генерал Столетов“
6 бул. „М. М. Кусев“ от ул. „Васил Левски“ до ул. „Генерал Столетов“
7 ул. „Иречек“ от ул. „Васил Левски“ до ул. „Генерал Столетов“
8 бул. „Руски“ от ул. „Васил Левски“ до ул. „Генерал Столетов“
9 ул. „Верехови“ от ул. „Хаджи Димитър Асенов“ до бул. „М. М. Кусев“
10 ул. „Генерал Столетов“ от ул. „Мусала“ до бул. „Руски“

Петък – 12.06.2020 год.
1 ул. „Д-р Т. Стоянович“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Цар Калоян“
2 ул. „Иван Гарванов“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Цар Калоян“
3 ул. „Княз Ал. Батенберг“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Цар Калоян“
4 ул. „Георги Апостолов“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Цар Калоян“
5 ул. „Стефан Стамболов“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Цар Калоян“
6 ул. „Екзарх Антим I“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Цар Калоян“
7 ул. „Майор Кавалджиев“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Цар Калоян“
8 ул. „Св. Троица“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Цар Калоян“
9 ул. „Св. Отец Паисий“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Цар Калоян“
10 ул. „Поп Минчо Кънчев“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Цар Калоян“
11 ул. „Цар Иван Асен II“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Цар Калоян“
12 ул. „Сава Силов“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Цар Калоян“
13 ул. „Хаджи Димитър Асенов“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Цар Калоян“
14 ул. „Цар Калоян“ от ул. „Д-р Т. Стоянович“ до ул. „Захари Княжески“

При неблагоприятни метеорологични условия и настъпване на други непредвидени ситуации предварителният график може да бъде променен.