Посещение на посланика на Франция в Николаево

На 11 юни 2020 г. г-жа Флоранс Робин, посланик на Франция в България, ще посети община Николаево (област Стара Загора), където заедно с г-н Николай Кънев, кмет на общината, и с г-н Ганчо Илиев, председател на сдружение „Свят без граници“, ще раздадат пакети с хранителни продукти на семейства в неравностойно положение.

В периода на пандемия от COVID-19, Посолството на Франция в България пожела да прояви решително своята солидарност с българското общество. Тази солидарност вече намери отражение, включително в раздаването на пакети с хранителни продукти на повече от 2000 семейства в цяла България, изправени пред нуждата от храна.

Посещението на посланика на Франция в четвъртък, 11 юни, в област Стара Загора се вписва в тази дейност за осигуряване на храна, и е показателен пример за нашата подкрепа към най-уязвимите, които са най-силно засегнати от социално-икономическите последици от ограничителните мерки.

Посолството на Франция в България благодари за поканата на сдружение „Свят без граници“, което чрез своята ангажираност към най-уязвимите групи вече 20 години работи в полза на едно приобщаващо общество. Това посещение не би било възможно, разбира се, без срещи с местната власт, както на общинско, така и на областно ниво.

Раздаването на пакетите с хранителни продукти ще се проведе от 15.00 ч. пред сградата на община Николаево, на адрес: ул. „Георги Бенковски“ № 9.