Приключи пролетната експедиция за проучване на морските птици и китоподобни бозайници

Приключи пролетната експедиция за проучване състоянието на местообитанията, числеността и плътността на популациите на морските птици и китоподобни бозайници. Екип от експерти на Зелени Балкани за период от 4 дни измина на борда на рибарски кораб над 400 км с цел да регистрира, опише и анализира всяко наблюдение, свързано с екологията на тези важни за екосистемата видове.

Въпреки очакванията за малко наблюдения на целевите за проучването видове морски птици, средиземноморски буревестник и качулат корморан, поради стартиралия активен период на гнездене, екипът е успял да събере интересни данни. Наблюдавани са ята от скитащи и хранещи се средиземноморски буревестници.

Интерес представляват многобройните наблюдения на вида гривеста рибарка, които по брой се нареждат на второ място, след тези на гларуса, които традиционно са най-много. Сред по-любопитните факти е присъствието на вида в сравнително висока численост по време на гнездовия период в района на северното ни черноморско крайбрежие.

Огледът на гнездовите местообитания на качулатия корморан няколко дена по-рано показал добро състояние на популацията, като бяха регистрирани около 300 заети гнезда. Дейностите по проучване състоянието на популациите на тези видове, както и на важните за тях местообитания ще продължат и през следващите месеци.

Интересни наблюдения са регистрирани и при проучването на морските бозайници. Направи впечатление сравнително високата численост на вида морска свиня (муткур), както и активната му миграция в посока ЮИ-СЗ. Експертите са шанса да станат свидетели и да документират сравнително рядкото явление на скачащи над водата индивиди от този вид. Едни от най-красивите гледки бяха тези на майки с малки, както и на хранещите се групи. За съжаление останалите два вида – обикновен делфин и афала са остансли с много малко наблюдения.