Председателят на местния парламент в Стара Загора стана част от ръководството на НАПОС

Председателят на Общински съвет Стара Загора Мария Динева беше избрана за член на Управителния съвет на Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България (НАПОС-РБ). Това стана по време на провелото се в Пловдив 18-то Общо отчетно-изборно събрание на Асоциацията. За председател на УС на НАПОС-РБ бе избран Венцислав Спирдонов, председател на ОбС Велико Търново.

„Приемам моето избиране като една голяма възможност Община Стара Загора и Общински съвет Стара Загора да поставят на обсъждане въпроси, които не са в компетенциите на местната администрация, но засягат населението“, коментира Динева. Тя обясни, че на 24 юли предстои първо заседание на НАПОС във Велико Търново.

Сред приоритетите на ръководството на Асоциацията през настоящия мандат е издигането на авторитета на Общинските съвети като институция, както и популялизиране на дейността им сред обществеността. Асоциацията ще организира и повече изнесени свои заседания по региони.