Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев посети Тракийски университет – Стара Загора

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев посети Тракийски университет – Стара Загора, където беше организирана работна среща с ректорското ръководство, деканите, ръководството на общ. Стара Загора в лицето на кмета Живко Тодоров, ресорния зам.-кмет Иванка Сотирова, Областния управител Гергана Микова и Стефан Шоселов и Мария Бойчева от ръководството на Клуба на работодателя.
Целта на работната среща бе свързана с разкритите 8 нови специалности и тяхното бъдещо развитие, което е обусловено от нуждите на бизнеса, на местната и държавна власт.

Срещата беше открита от ректора на висшето учебно заведение доц. д-р Добри Ярков: „Тракийският университет откри 8 нови специалности, от които 4 са в IT-сектора. На 24-ти юни Академичният съвет прие учебните планове на три нови бакалавърски програми – софтуерно инженерство, информационни технологии компютърни системи и комуникации, информационни технологии в икономиката и управлението. На 30 юни пристига акредитационната комисия за специалността помощник фармацевт. Другите нови специалности за агроном – етеричномаслени култури, местни финанси и медицинска козметика. Стартирахме с осем нови специалности, които са консултирани и търсени от бизнеса и те ще бъдат в помощ на икономиката на района и на България. Вече имаме близо 20 акредитирани направления във всички сфери на живота. Имаме идея да въведем телемедицина и телеветеринарна медицина още от тази учебна година. Закупихме от Германия лаборатория за виртуална реалност и започваме ремонтни дейности на залата в центъра на града, където трябва и се надявам, че още есента ще заработи. Всички тези инвестиции не са само за нас, за научната и учебната работа, а и за да бъдем в помощ, използвайки капацитета на университета, на общината, на областта с подготовката на кадри и в други сектори. Тракийският университет подкрепя и ще продължи да подкрепя политиката на Министерство на образованието и науката, ще бъде в подкрепа и на местната власт. Университетът в първи в България, който сключи пилотния договор за сътрудничество на Министерство на образованието с Професионална гимназия „Пейо Яворов” в град Гоце Делчев, както и от днес още два сключени договора със старозагорски училища – новата „Професионална гимназия по компютърни науки и математически анализ” и Математическа гимназия „Гео Милев”.”

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев поздрави ректорското ръководство затова, че политиката на образование в ТрУ е в синхрон с новите изисквания за висше образование: „Радвам се да съм тук и да чуя тези неща от ректора на Тракийски университет. Много са нещата, които трябва да се случват и които трябва да направим, въпреки че много са направени от ректорското ръководство до момента. Ние като държава искаме да постигнем полицентричен модел на развитие – най-големите градове, сред които и Стара Загора трябва да бъдат центрове на развитие, заедно с Казанлък. Начинът за това е ние да имаме висши училища, които да допринасят за развитие на регионите и да участват в основните инициативи на общината, да има добро взаимодействие с местната власт. Това, което виждам с удоволствие, че тук това е факт. Благодаря на господин Тодоров за подкрепата, която оказва на системата на образованието и в частност на Тракийски университет, защото тя е много важна в следващите години. Всички специалности ще изискват интердисциплинарни умения, повече интегрални знания и компетентности, стопанските и аграрните науки ще бъдат тясно свързани с информационните технологии. Новият проект на стратегия се състои точно в това – преплитане на компетентности и профили, много по-голяма интегралност и по-широки бакалавърски програми на база с възможност за надграждане в посока магистърски програми. Това се утвърждава в международен план като модел, защото днешните студенти ще сменят професии и ще трябва да учат през целия живот.”

Кметът на общ. Стара Загора Живко Тодоров изрази удовлетвореност затова , че дейността на университета е пряко свързана със задържането на младите хора в града: „За мен е голяма чест да присъствам на тази среща. Искам да поздравя министър Вълчев, че е тук и подкрепя Тракийски университет. Искам да поздравя и ръководството на Тракийския университет също, което е много активно и наистина с целия екип, с който разполага от няколко месеца много активно влезе в ролята на онзи инструмент, който трябва да задържи и да привлече младите хора в Стара Загора. Нещо, което е много важно за нашия град за развитието на образованието в Стара Загора, защото се е променил много, както пазара, така и изискванията за образованието през последните години. Това, което всички трябва да направим е да се адаптираме и аз съм изключително удовлетворен, че в лицето на преподавателите, на хората, които работят в Тракийски университет, ние имаме едно доста адаптивно висше учебно заведение. Имаме хора, които мислят за града си, за перспективата и за развитието на младите хора. Ръководството на Тракийски университет се справя прекрасно с онова, което хората очакват – има набелязани задачи, в които градът реално го има като перспектива за себе си. Радвам се, че бизнесът е тук в залата, Областният управител е тук, с подкрепата на министър Вълчев Стара Загора ще бъде добра среда за развитие. Така е ние можем да правим повече наука и повече да залагаме на технологиите и иновациите. Така ще бъдем и адекватни на перспективите, които предстоят в региона, като пример затова е бъдещата трансформация от въглища към нов тип икономика, която така или иначе предстои, дали ще е след 10 ,15 или 20 години, университет ще играе ключова роля в този процес.”

Стефан Шоселов също поздрави ректорското ръководство за активността и положителните промени, като има гарантира пълна подкрепа в бъдещи начинания.
На срещата бяха дискутирани актуални теми и проблеми на висшето образование в различните области и научни направления. Участниците изразиха желание за колаборация между университета, МОН и местната власт за бъдещо сътрудничество.