Сдружение „Бъдеще за децата“ получава финансиране по програма “Ирис”

След проведеното през изминалата седмица, заседание на Консултативният съвет на програма „ИРИС“, за финансиране бяха одобрени два проекта, на обща стойност 38 900 лв. Единият от тях е на сдружение „Бъдеще за децата“.

 

Пандемията от COVID-19 постави сериозни предизвикателства пред България в областта на здравеопазването и икономиката. Има реална опасност кризата да се завърне и дори да задълбочи още повече положението на най-уязвимите групи в обществото.

Официалната статистика показва, че 84 000 български граждани са останали без работа, регистрирани в бюрата по труда. Значим е и броят на хората в неплатен отпуск, самоосигуряващи се или собственици на микро бизнеси, които в момента са в затруднено положение.

В допълнение към вече съществуващия висок ръст на бедност в страната, сравнен с останалите страни – членки на Европейския съюз, кризата постави големи групи от деца и техните родители в тежки условия за живот. Тези семейства имат нужда от помощ, за да преодолеят тежкия момент.

 

Много семейства се намират на ръба на оцеляването и нямат възможност да задоволят базови потребности на децата си. Увеличи се броя на родилките, които са заявили желание да се разделят с новородените си, още от родилно отделение. Детските градини и училищата не работят в нормалния си режим, което прехвърля отговорността за обучението изцяло върху родителите, но голяма част от тях, нямат капацитета и условията да стимулират развитието на децата си.

В следващите месеци, предстои и подготовката на децата за училище и детска градина. Невъзможността да осигурят всички необходими материали и пособия, създава предпоставки за отпадане на децата от образователната система.

Несигурността в утрешния ден, липсата или намаляването на доходи води до напрежение в семействата, създават се конфликти между родителите, което от своя страна, увеличава възможността за криза в семейството, което ще постави децата в риск.

С настоящия проект, организацията иска да подкрепи 200 застрашени домакинстваи техните деца. Проектът цели да осигури не само основните нужди на децата и техните семейства – от храна и хранителни продукти до хигиенни материали, учебни помагала, материали за работа в дома, но и да предоставя консултиране и социално-психологическа подкрепа за семействата.

Проектните дейности предоставят възможност за подпомагане на тези уязвими групи, да се подобри климата в семейните отношения и да се създадат условия на сигурност в бъдещето и спокойствие в утрешния ден. Като резултат се търси – заздравяване на отношенията в семейна среда, и разбира се да запазим колкото можем повече семейства Заедно!

Общата стойност на полученото финансиране е 20 000 лв., а дейностите ще се изпълняват в период от 01.07.2020 г. до 30.10.2020 г. на територията на общините Казанлък, Павел Баня и Мъглиж.

 

По време на извънредната ситуация, много от семействата, с които работим ни потърсиха да ги подкрепим с храна и най-необходимото за децата им. В тази връзка, организирахме кампания за набиране на хранителни продукти за спешни нужди за семействата, успяхме да съберем количество, което не беше достатъчно за да подкрепим всички. В последствие, получихме финансиране и от фонд „Обединени срещу  COVID 19“ за хуманитарна подкрепа /хранителни продукти и дезинфектанти/, от нея пряко се възползваха 200 семейства с деца, като диапазона на възрастта  на децата варира от 0 до 18 години, а общият  брой бе 385.

 

Програма „ИРИС“, подкрепя проекти на граждански организации, читалища и инициативни групи в помощ на засегнати от COVID-19 уязвими деца и техните семейства. Програмата е създадена по инициатива на Български дарителски форум, Национална мрежа за децата и Фондация „Работилница за граждански инициативи“. Управлява се от Фондация „Работилница за граждански инициативи“, а основен дарител е Фонд „Мечтата на Таня“.