Окръжен съд – Стара Загора остави без уважение молбата на 59-годишния К. Ч. за замяна на наказанието му „Доживотен затвор“ с „Лишаване от свобода“

Окръжен съд – Стара Загора остави без уважение молбата на осъдения за убийство на майка си и баща си К. Ч. за замяна на наложеното му наказание „Доживотен затвор“ с наказание „Лишаване от свобода“ за срок от тридесет години. Присъдата е постановена от  Старозагорския окръжен съд и влязла в сила на 24.03.2000 г.

Съдебният състав, след като обсъди становищата на страните и се запозна с доказателствата по делото, намери за установено, че молбата на лишения от свобода е неоснователна и не следва да бъде уважена. Според съда, комплексната оценка на поведението и личността на К. Ч. в случая не показва  трайна и положителна тенденция към поправянето му и не позволява да се направи аргументирана прогноза за това дали той би извършил ново престъпление. В заключението на назначената по делото комплексната психолого-психиатрична експертиза, е отчетено  наличието на фактори, които могат да повишат криминогенния риск в условия на живот на свобода, въпреки ниското ниво на риск в момента, но в условията на затвора.  Поради това обстоятелство за момента не може да бъде преценено, доколко е  трайна тенденцията за осъществяване на добър самоконтрол от страна на лишения от свобода. Съдът прие, че той не осъзнава в пълна степен вината си и не проявява в достатъчна степен критичност към своето противоправно поведение. Ето защо, съдът счете, че към настоящия момент все още процесът на поправянето му и превъзпитанието му не е завършил.  От друго страна, съдът прие, че К. Ч. не е дал убедителни доказателства, че изтърпяното до този момент наказание е повлияло трайно и положително на личността и на поведението му.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в                       7-дневен срок пред Пловдивския апелативен съд.