Домовете за възрастни остават затворени до август

До края на извънредната епидемична обстановка – 31 юли, домовете за възрастни хора и другите социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни няма да приемат за настаняване и няма да имат свиждания.

Най-рано на 1 август ще бъдат отворени отново за прием домовете за възрастни хора. Още в началото на извънредното положение домовете, настаняването и посещенията в тях бяха прекратени.

Изключение ще се прави, ако става дума за случаи, при които са застрашени животът и здравето на възрастен човек, при спазването на всички епидемични мерки.

82 са домовете за възрастни хора у нас, близо 5 хиляди са заетите легла. Свободни в страната са 607 места.