Европейската комисия укрепва готовността на ЕС с оглед на бъдещи епидемични взривове от COVID-19

Европейската комисия представи незабавни краткосрочни мерки за укрепване на готовността на системите за здравеопазване в ЕС за епидемични взривове от COVID-19. От самото начало Комисията координира обмена на информация и препоръки по отношение на трансграничните действия и мерки в здравната област. Необходима е непрекъсната бдителност и готовност за бърза реакция от страна на Комисията и на държавите членки, за да се гарантира че разпространението на вируса може да бъде овладяно, а новите общи ограничения на свободата на движение – избегнати.

В съобщението се посочват редица приоритетни действия за националните органи, Комисията и агенциите на ЕС:

  • Разширяване на обхвата на тестването, засилване на проследяването на контактите и на надзора от страна на органите в областта на общественото здравеопазване.
  • Осигуряване на безпроблемно снабдяване с лични предпазни средства, лекарства и медицински изделия чрез механизми като съвместни процедури за възлагане на поръчки при извънредни ситуации и стратегически запаси на ЕС.
  • Поддържане на бърз достъп до капацитет за бързо реагиране в областта на общественото здраве, без да се пренебрегват други области на здравеопазването, включително чрез финансова подкрепа за транспортирането на медицински персонал и пациенти между държавите членки и координиране на разполагането на екипи и оборудване за спешна медицинска помощ в държавите, подали искане за това посредством механизма на ЕС за гражданска защита.
  • Целеви и локализирани нефармацевтични мерки, основани на научни изследвания и доказателства, както и своевременен обмен на информация относно ефективността на повторно въведените мерки.
  • Подкрепа за уязвими групи като възрастните хора, лицата със съпътстващи здравословни проблеми и маргинализираните лица, посредством споделяне на най-добри практики за тестване, грижи и лечение.
  • Намаляване на бремето, свързано със заболяването от сезонен грип, за да се избегне допълнителен натиск върху вече претоварените здравни системи, посредством увеличаване на ваксинационното покритие и други средства.