Работни срещи на кмета Крачолов, председателя на Общински съвет Чирпан и експерти от общинския екип в селата Свобода и Винарово

След направен анализ на раждаемостта в селото и стратегия за развитие на образованието за следващите 10 години, Общината кандидатства за целево финансиране в размер на 2 500 000 лева за построяване на детска градина в с. Свобода. В края на месец август ще бъде ясен резултатът. Главният архитект на общината направи оглед на терени за построяването на новата детска градина.

В село Винарово срещата се проведе с председателя и секретаря на читалището, и кметския наместник относно варианти за кандидатстване по проекти и програми и стратегическо развитие на читалищните дейности като основен фактор за развитие и запазване на културните ценности. Направен бе оглед на завършения ремонт на здравната служба. Обсъдиха се варианти за съхранение и използване на втория етаж на сградата на бившата детска градина за нуждите на селото.