Районна прокуратура – Стара Загора предаде на съд 111 лица през месец юни

През месец юни 2020 г. прокурорите от Районна прокуратура – Стара Загора са решили по същество и са внесли за разглеждане в Районен съд –  Стара Загора 102 прокурорски акта срещу 111 лица, както следва: 39 обвинителни акта срещу 45 лица,  54 споразумения за решаване на делото срещу 56 лица и 9 предложения за налагане на административно наказание, по реда визиран в чл.78а от НК срещу 10 лица.

В Районен съд – Стара Загора са били внесени: 7 дела с прокурорски акт срещу 8 лица за престъпления срещу личността (за телесни повреди; за закана с убийство; за извършени блудствени действия), 2 дела срещу 2 лица за престъпления против брака и семейството (за незаконно съжителство с малолетно/непълнолетно лице), 28 дела срещу 36 лица за престъпления против собствеността (за кражба; за грабеж; за обсебване; за измама), 1 дело срещу 1 лице за престъпление против стопанството (за изпадане в неплатежоспособност), 2 дела срещу 2 лица за престъпление против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции (за противозаконно пречене на орган на власт, да изпълни задълженията си; за бягство на затворник), 2 дела срещу 2 лица за документни престъпления (за невярно деклариране; за ползване на неистински/преправен документ), 6 дела срещу 6 лица за престъпления против реда и общественото спокойствие (за хулиганство; за получаване на нетрудови доходи по неморален начин) и 54 дела срещу 54 лица за общоопасни престъпления (за придобиване/държане на огнестрелни оръжия, взривни вещества или боеприпаси; за пътнотранспортни произшествия; за управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол/наркотични вещества; за управление на моторно превозно средство без съответно СУМПС; за управление на моторно превозно средство с регистрационни табели за друго превозно средство/управление на нерегистрирано МПС; за противозаконно отнемане на МПС с цел ползване; за държане на високорискови наркотични вещества; за нарушаване на карантини мерки).