Проект на 2019 година

Върховният комисариат на ООН за бежанците номинира проект на старозагорската фондация “Криле“ в престижния конкурс Проект на годината 2019 г. за особен принос. Комисариата даде висока оценка на работата и постиженията на старозагорци в областта на подпомагането на въстановителния процес и закрила на бежанци и мигранти, както и застъпничеството за права, по което работят усилено през последната година и половина.

Проектът “Действие срещу насилието, основано на пола, над жени и деца – търсещи закрила и мигранти”, се финансира от Уницеф и продължава и през 2020 г., целейки повишаване на информираността на лицата, търсещи и получили международна закрила, относно насилието, основано на пола, както и относно техните
права в българското общество и българските обществени норми. Екипът на „Мисия Криле” се старае да улесни достъпа на бежанците до наличните услуги и институции, оказващи подкрепа в случаи на насилие, основано на пола, да помогне на лицата, преживели или в риск от такова насилие, като им предостави директна материална, социална, психологическа подкрепа и правна помощ.

Достигнатите деца и възрастни са над 200, сред които голям процент – с висока степен на уязвимост.