Малкото голямо приключение на “Социално включване чрез заетост”

Adventure с приятели „Малката България

 

Малкото голямо приключение на младежите и екипа от проект „Социално включване чрез заетост“ е част от дейностите на Центъра за трудова адаптация и социализация към сдружение „Бъдеще за децата“.

 

Колкото и малка да е нашата България, толкова е и голяма.

Голяма на история, забележителности, култура….

Много мислихме как можем да организираме екскурзия за младежите!?

Условията бяха много!

Да бъде в рамките на един ден, кратък преход.

Мястото да бъде с добра локация, достъпно за хора със специални потребности.

Интересно, поучително, развлекателно…..

И ето, че открихме отговора!

Дестинация – гр. Велико Търново, недалеч от гр. Казанлък. Парк „Мини България“!

Той е единствен по рода си в Република България и е най-незабравимата забележителност във Велико Търново. Паркът на миниатюри във Велико Търново е популярна дестинация, която привлича и български, и чуждестранни туристи. Във всеки случай, „Мини България“ е мястото в България, което задължително трябва да се види. Гордеем се, е успяхме да посетим част от неописуемото българско богатство на културни и природни забележителности, и то в един от най-красивите градове в България – Велико Търново!

На връщане, се отбихме за кратка почивка сред сенките и спокойствието на Къпиновския манастир.

Толкова много емоции!

И все още ги преживяваме!

Да даваме на обществото, за да се чувстваме добре в него! 

Младежите със специални потребности, потребители на Центъра за трудова адаптация и социализация се включиха в нашето малко голямо приключение с огромен ентусиазъм.

С усмивка, добро настроение и песен на уста, премина цялото пътуване.

Радостната новина е, че цялата група се върна заредена с положителни емоции, прекрасни спомени и нещо ново за всеки – в ума, в сърцето, в очите….

Единственият въпрос бе – „Кога ще го направим пак!?“

 

Красимира Димитрова, ръководител на проект „Социално включване чрез заетост“:

„Щастливи сме, че те успяха да създадат общност, среда, в която да се чувстват спокойни. Да общуват без притеснения. И в ежедневния ни работен процес е така. Свикнаха едни с други, сработиха се. Благодаря на целия екип, с който работим в рамките на този проект. Те са изключителни специалисти. Младежите ги приемат. Вслушват се във всичко, което им говорим и показваме. Вярно – трябва повече време и много търпение, за да видиш някакви резултати. Но се радваме, че ги има. Всичко, което правим има смисъл – Работилниците – по приложни изкуства и за бисквитките, упражненията, психологическите игри и тренинги, шегите, работата….. Проекта, сам по себе си, вече дава резултати.“

 

Важна предпоставка за успешното социално включване на хората с увреждания/специфични потребности е промяна в нагласите на обществото спрямо тях.

Това е целта и на всички дейности и мероприятия, които ги вадят от зоната на комфорт , включването им в различни обществени инициативи, кампании и проекти.

Колкото повече възможности им се предоставят за срещи с хора, развлечения, колкото повече поле за изява им се предостави, толкова повече ще расте тяхната мотивация и себе оценка.

И от друга страна – обществото, хора от различни сфери и структури – да ги видят, да се запознаят с тях. С личността, с качествата им. Да паднат бариерите, а предубежденията към хората с увреждания, постепенно да изчезнат.

 

Сдружение „Бъдеще за децата“ работи по проект „Социално включване чрез заетост“ с основна цел да се осигурят условия и подкрепяща среда за включване на пазара на труда на хората с увреждания и създаване на предпоставки за тяхната социализация в обществото. Целева група са хора с различен тип увреждания. Дейностите на проекта са в три насоки. Първата е пряко свързана с повишаване възможностите на хората с увреждания, техният капацитет. В рамките на тази дейност бе съзададен Център за трудова адаптация и социализация, където хора с увреждания и техните семейства могат да получават комплексни интегрирани услуги от квалифициран екип от специалисти.

Втората дейност цели да подкрепи човека с увреждане на работното място като осигури настойници, които го придружават в периода му на адаптация. И третата дейност – провеждане на дългосрочна кампания за промяна на нагласите към хората с увреждания. Тя протича успоредно с всички дейности на проекта и акцентира върху възможностите и потенциала на хората с увреждания, върху позитивната роля, промяната и влиянието върху обществото.

Повече за проекта и ОП Човешки ресурси

http://speckids.org/%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b2%d0%b0-%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%be-%d0%b2%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b2.html

 

Проектът „Социално включване чрез заетост“ се реализира по Оперативна програма Човешки ресурси 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.