Инфо Зона – 10 09 2020 – До 2 месеца синдикатите към „Мини Марица – изток” очакват план за развитие на дружеството до 2025 г.