Предварителен график за миене на улиците в гр. Стара Загора за периода от 05.10.2020 год. до 09.10.2020 год.

Понеделник 05.10.2020 год.
1 ул. „Димитър Караджов“ от бул. „Св. Патриарх Евтимий“ до ул. „Райна Княгиня“
2 ул. „Тодор Пъндев“ от ул. „Димитър Караджов“ до ул. „Августа Траяна“
3 ул. „Бреза“ от ул. „Димитър Караджов“ до ул. „Тодор Пъндев“
4 ул. „Атанас Кожухаров“ от ул. „Димитър Караджов“ до ул. „Августа Траяна“
5 ул. „Веселин Ханчев“ от ул. „Тодор Пъндев“ до ул. „Райна Княгиня“
6 ул. „Райна Княгиня“ от ул. „Димитър Караджов“ до ул. „Веселин Ханчев“
7 ул. „Августа Траяна“ от ул. „Димитър Караджов“ до ул. „Тодор Пъндев“
8 ул. „Атанас Кожухаров“ от бул. „Св. Патриарх Евтимий“ до ул. „Иван Вазов“
Вторник 06.10.2020 год.
1 ул. „Проф. Никола Кожухаров“ от ул. „Августа Траяна“ до ул. „Димитър Подвързачов“
2 ул. „Слънчева“ от бул. „Св. Патриарх Евтимий“ до ул. „Иван Вазов“
3 ул. „Димитър Подвързачов“ от бул. „Св. Патриарх Евтимий“ до ул. „Иван Вазов“
4 ул. „Христина Морфова“ от бул. „Св. Патриарх Евтимий“ до ул. „Ангел Кънчев“
Сряда  07.10.2020 год.
1 ул. „Иван Вазов“ от ул. „Хан Аспарух“ до ул. „Ангел Кънчев“
Четвъртък  08.10.2020 год.
1 ул. „Света Богородица“ от ул. „Христина Морфова“ до ул. „Генерал Столетов
2 ул. „П. Р. Славейков“ от ул. „Христина Морфова“ до ул. „Генерал Столетов
3 ул. „Любен Каравелов“ от ул. „Христина Морфова“ до ул. „Генерал Столетов
4 ул. „Ангел Кънчев“ от ул. „Христина Морфова“ до ул. „Генерал Столетов
5 ул. „Генерал Столетов от бул. „Св. Патриарх Евтимий“ до ул. „Крайречен булевард“
Петък  09.10.2020 год.
1 ул. „Света Богородица“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Граф Игнатиев“
2 ул. „П. Р. Славейков“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Граф Игнатиев“
3 ул. „Любен Каравелов“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Граф Игнатиев“
4 ул. „Евлоги Георгиев“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Граф Игнатиев“
5 ул. „Стефан Караджа“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Граф Игнатиев“
6 ул. „Хр. Смирненски“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Граф Игнатиев“
7 ул. „Ангел Кънчев“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Граф Игнатиев“
8 ул. „Българско опълчение“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Граф Игнатиев“
9 ул. „Граф Игнатиев“ от бул. „Св. Патриарх Евтимий“ до ул. „Крайречен булевард“

 

При неблагоприятни метеорологични условия и настъпване на други непредвидени ситуации, предварителният график може да бъде променен.