Обществено обсъждане на нов ОУП

Община Стара Загора организира обществено обсъждане на предварителен проект на Общ устройствен план на община Стара Загора и Доклад за екологична оценка на плана. Срещата на обществено обсъждане ще се проведе на 22 октомври.

Необходимостта от разработването и приемането на нов ОУП за Стара Загора идва заради моралното остаряване на досега действащия план, който е сила от 2011 г. и изостава в следването на тенденциите в жилищното и индустриалното развитие на града. Сред основните мотиви да създаде нов градоустройствен план е динамиката в крайградските територии, в които се увеличава жилищното строителство. Новият ОУП на Стара Загора ще наблегне и на повече нововъведения в транспортната схема и върху създаване на алтернативни маршрути с цел изтегляне на автомобилите от централната градска част. Предвиждат се нови паркинги и изграждане на велоалеи в новите квартали и сателитни зони. Бъдещият общ градоустройствен план ще отдели специално място на всички 51 села, които влизат в структурата на общината. В сега действащия план са обхванати едва около една четвърт от тях.

Новият ОУП потвърждава действащия, но и надгражда неговото развитие.

В срока до 29.10.2020 г. от приключване на срещата за обществено обсъждане на 22.10.2020 г., становища и мнения могат да се депозират на място в деловодството на община Стара Загора: всеки работен ден от 08:30 до 17:30 ч. в сградата на Община Стара Загора.