Инфо Зона – 15 10 2020 – Доц. Добри Ярков – ректор на Тракийски университет