Предварителен график за миене на улиците в гр. Стара Загора за периода от 19.10.2020 год. до 23.10.2020 год.

Понеделник 19.10.2020 год.
1 ул. „Света Богородица“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“
2 ул. „Петко Р. Славейков“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“
3 ул. „Св. Св Кирил и Методий“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“
4 ул. „Любен Каравелов“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“
5 ул. „Евлоги Георгиев“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“
6 ул. „Стефан Караджа“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“
7 ул. „Христо Смирненски“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“
8 ул. „Ангел Кънчев“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“
9 ул. „Св. Климент Охридски“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“
10 ул. „Българско опълчение“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“
11 ул. „Антон Марчин“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“
12 ул. „Подполковник Калитин“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“
13 ул. „Стефан Сливков“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“
Вторник 20.10.2020 год.
1 ул. „Генерал Гурко“ от бул. „Св. Патриарх Евтимий“ ул. „Подполковник Калитин“
Сряда  21.10.2020 год.
1 ул. „Света Богородица“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“
2 ул. „Петко Р. Славейков“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“
3 ул. „Любен Каравелов“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“
4 ул. „Стефан Караджа“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“
5 ул. „Ангел Кънчев“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“
6 ул. „Св. Климент Охридски“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“
7 ул. „Българско опълчение“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“
8 ул. „Антон Марчин“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“
9 ул. „Подполковник Калитин“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“
10 ул. „Стефан Сливков“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“
Четвъртък  22.10.2020 год.
1 ул. „Христо Ботев“ от бул. „Св. Патриарх Евтимий“ до ул. „Стефан Сливков“
Петък  23.10.2020 год.
1 ул. „Света Богородица“ от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Братя Жекови“
2 ул. „П. Р. Славейков“ от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Братя Жекови“
3 ул. „Св. Св Кирил и Методий“ от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Братя Жекови“
4 ул. „Любен Каравелов“ от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Братя Жекови“
5 ул. „Стефан Караджа“ от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Братя Жекови“
6 ул. „Ангел Кънчев“ от ул. „Христо Ботев“ до бул. „Славянски“
7 ул. „Българско опълчение“ от ул. „Христо Ботев“ до бул. „Славянски“
8 ул. „Антон Марчин“ от ул. „Христо Ботев“ до бул. „Славянски“
9 ул. „Подполковник Калитин“ от ул. „Христо Ботев“ до бул. „Славянски“
10 ул. „Братя Жекови“ от бул. „Св. Патриарх Евтимий“ до ул. „Ангел Кънчев“