Предварителен график за миене на улиците в гр. Стара Загора за периода от 26.10.2020 год. до 30.10.2020 год.

Понеделник 26.10.2020 год.
1 ул. „Стефан Караджа“ от ул. „Братя Жекови“ до бул. „Славянски“
2 ул. „Ангел Кънчев“ от ул. „Братя Жекови“ до бул. „Славянски“
3 бул. „Славянски“ от бул. „Никола Петков“ до бул. „Св. П. Евтимий“
4 бул. „Никола Петков“ от бул. „Славянски“ до „СБА“
5 бул. „Крайречен“ от ул. „Христина Морфова“ до бул. „Цар С. Велики“
6 кв. „Самара“ – 3 Вътрешни улици
Вторник 27.10.2020 год.
1 кв. „Самара“ – 2 Вътрешни улици
Сряда  28.10.2020 год.
1 кв. „Самара“ – 1 Вътрешни улици
2 ул. „Трета опълченска“ от ул. „Виктор Юго“ до бул. „Цар С. Велики“
3 ул. „Родопи“ от ул. „Виктор Юго“ до бул. „Цар С. Велики“
4 бул. „Цар Симеон Велики“ от бул. „Крайречен“ до бул. „Никола Петков“
Четвъртък  29.10.2020 год.
1 кв. „Зора“ Вътрешни улици
Петък  30.10.2020 год.
1 кв. „Зора“ Вътрешни улици