Инфо Зона – 28 10 2020 – Доц. Руска Паскалева за приложението и ползите от медицинската рехабилитация и ерготерапията