Студенти от специалност „Социални дейности” инициираха създаването на „Клуб на социалните дейци”

Неформалното обединение на студентите от специалност “Социални дейности” има за цел иницииране и реализиране на доброволчески дейности в подкрепа на уязвими групи и общности. Младите хора, с подкрепата на преподавателския колектив и ръководството на „Медицински факултет” планират реализирането на инициативи, насочени към нуждаещи се и хора в неравностойно положение.

Мисията на Клуба на социалните дейци е да фокусира общественото внимание върху проблемите на уязвимите групи и общности. Паралелно с това се цели осигуряване на условия за насърчаване на образователното и професионалното развитие на студентите,  обменът на идеи и различни гледни точки по актуални социални и научни проблеми, както и на опит между професионалните и академичните общности.