Правила за риболов на яз. “Копринка”

Определиха правилата за риболов на язовир “Копринка”. Централната рибоопазваща организация ще направи предложение до Министерството на земеделието по време на забраната за риболов да има разрешена зона. За джетовете ще бъдат осигурени коридори, при не спазване на ограниченията обаче водните атракции може да бъдат забранени.

Членската карта за риболов ще бъде на стойност 25 лева, за пенсионери, инвалиди и деца от 14 до 18 год. – 15 лв, за деца под 14 год. – безплатно. Картите ще се издават от следващата година. Сом над 20 кг ще бъде връщан във водата. Шаран, бял амур, толстолоб и бяла риба ще се връщат над 6 кг.

Издаването на членските карти ще се осъществява на място, като част от задълженията на охраната. От ЦРОО уточниха, че който не желае да става техен член, ще му бъде предложена опцията за заплащане на дневна такса. При всяко издаване на членска карта или плащане на еднодневна такса, на рибаря ще му бъде предоставяна и касова бележка.

Горещ въпрос, вълнуващ не само рибарите, но и всички решили да прекарат свободното си време на излет на язовира са боклуците. Пт сдтужението гласуваха 1 година наказание чрез отнемане на правото на риболов на Копринка, за всеки, които не почисти след своя излет. Ще бъде проведен разговор с общината, за поставяне на контейнери на основните пътища.

Местно сдружение ще се включи в охраната на язовира. Ще се извършват 3 нощни проверки на седмица с лодка и трал.

Радар ще лови бракониерите, влезли с лодки. След неговото закупуване, денонощно ще бъде наблюдавана по-голямата част от яз. Копринка. Всеки ще има достъп и при съмнение ще може да следи, дали някои влиза във водите на язовира през нощно време.