Болница „Тракия“ разширява легловата си база за лечение на болни от Covid-19

На 29 октомври в МБАЛ „Тракия“ – Парк беше е разкрита структура за лечение на пациенти с Covid-19с 20 (двадесет)легла за пациенти с неусложнена и среднотежка форма плюс 6 (шест)легла за интензивна грижа, от които 3 (три) легла за пациенти, нуждаещи се от изкуствена белодробна вентилация.

На 11 ноември в ковид структурата на МБАЛ „Тракия“ са разкрити допълнително 9 (девет) легла. С тях общият брой на леглата за пациенти с коронавирус стават общо 35.

Съгласно заповед на министъра на здравеопазването № 651/11.11.2020 г. МБАЛ „Тракия“ ще разкрие 20% легла за лечение на ковид пациенти от общия брой легла в лечебното заведение.

От края на миналата седмица върви трансформация на отделенията по „Гастроентерология“ и „Хирургия“, чиято база ще бъде присъединена към структурата за лечение на пациенти с Covid-19. Така до края на следващата седмица МБАЛ „Тракия“ планира да разкрие още 20 (двадесет) легла за ковид пациенти, с което общият им брой ще стане 55 (петдесет и пет). Така ще бъде изпълнена заповедта за преобразуване на 20% от легловия капацитет на болницата в ковид легла.

Към 14 часа на 12 ноември всички 29 (двадесет и девет) легла в ковид структурата на Болница „Тракия“ за пациенти в неусложнена и среднотежка форма са заети. От шестте легла в интензивния ковид сектор 4 (четири) са заети – там се лекуват двама интубирани пациенти и двама на кислородна терапия. Свободни са 2 (две) интензивни легла, които са били освободени вчера от пациенти, които са подобрили състоянието си и са върнати обратно в ковид отделението.

За горепосоченото преобразуване на легловата база до 20% е нужно време, тъй като в момента в споменатите отделения по „Хирургия“ и „Гастроентерология“ са настанени за лечение тежкоболни пациенти, които поетапно се изписват.

Екипите  на всяко отделение се пренасочват за работа в ковид структурата на едномесечен ротационен принцип. С разширяването на дейността с 20-те нови легла в процеса ще се вкючат и екипите на отделенията „Хирургия“ и „Гастроентерология“ – лекари, сестри и санитари.

Ръководният екип на МБАЛ „Тракия“ работи усилено по преустройството на сградния фонд, независимо от това, че в сградата не може да бъде осигурен самостоятелен подход и отделни входове за приемане и изписване на пациенти, както и пълна изолация на стълбища, асаньори, вентилационни и канализационни инсталации, складове и спомагателни помещения от останалите отделения в съответствие с изискванията за разкриване на инфекциозни структури.