Съобщение от ВиК ЕООД Стара Загора

Във връзка със заповед на Министъра на регионалното развитие и благоустройството, Водоснабдяване и канализация ЕООД Стара Загора информира своите клиенти, че през м. декември 2020г. няма да извършва измерване на потребените количества вода с изключение на клиентите, чието отчитане се осъществява, чрез дистанционни водомери.

С оглед на приключването на календарната 2020 година, фактурирането на ВиК услугите ще стане на следните дати: 06.12.2020г.; 10.12.2020г. и на 15.12.2020г.

Водоснабдяване и канализация ЕООД Стара Загора пожелава на всички клиенти весели Коледни и Новогодишни празници!