Временни разписания на градския и междуселищен транспорт в Община Стара Загора

Във връзка с  въведената извънредна епидемична обстановка и действащите мерки за предотвратяване разпространението на COVID-19 на територията на страната и конкретно в община Стара Загора, се въвеждат временни разписания на следните автобусни  и тролейбусни линии в работни и почивни дни, считано от 05.12.2020 год. /събота/:

 Последните курсове на автобусните и тролейбусните линии от вътрешноградски транспорт, ще се изпълняват до 21,00 часа. 

Тролейбусни линии:

 

Линия 1:

Временно се преустановява изпълнението на тролейбусна линия № 1.

Междуселищни линии:

Линия 17:

  • в работни дни:
  • 05,30 часа от с. Хрищени няма да се изпълнява.

 

Линия 62 и 65:

  • в работни дни:

Обединяват се курсовете от кв. „Железник“ на линия № 65 в 18:20 часа до с. Горно Ботево с линия № 62 в 18:40 часа до с. Преславен с маршрут, както следва:

  • 18:40 от кв. „Железник“ по маршрута на с. Калитиново – с. Преславен => 19:20 часа от с. Преславен за с. Горно Ботево => 19:40 часа от с. Горно Ботево за кв. „Железник“.

Продължава наблюдението на пътникопотока и при необходимост дружеството запазва правото си да предложи допълнителни промени както и да възстанови спрените курсове.

Актуалните промени в разписанието на автобусните и тролейбусните линии, обслужващи територията на община Стара Загора може да намерите на адрес – https://www.starazagora.bg/bg/gradski-transport.

Община Стара Загора напомня на пътуващите граждани да спазват висока лична хигиена при пътуване, да носят необходимите предпазни средства, както и да се информират своевременно за актуалните маршрутни разписания на градския и междуградския транспорт.