Ваксинация срещу COVID-19

До четвъртък ще бъдат изготвени списъците с всички медицински служители, които са заявили, че ще се ваксинират срещу COVID-19. След това директорите на регионалните здравни инспекции ще направят логистика, там където е необходимо да има мобилни екипи.

Предстои в РЗИ Стара Загора да бъде  доставен хладилник за съхранение на ваксините. Отделно ще има малки хладилници, които да бъдат на разположение на мобилните екипи. Разработени са  фазите за ваксиниране на българските граждани по таргетни групи. В първата фаза попадат: медицински персонал на лечебни заведения за извънболнична и болнична помощ, медицински специалисти по здравни грижи, лекари по дентална медицина, фармацевти, помощник-фармацевти и друг помощен персонал.

Във втора фаза попадат потребители и персонал на социални институции, педагогически специалисти – българските учители и персонал на ферми за отглеждане на норки. Ваксинирането в първите фази на персонал от ферми за отглеждане на норки се налагa, тъй като през пролетта на тази година здравните власти в Нидерландия установиха случаи на заразяване с COVID-19 на норки, отглеждани във ферми за кожи в страната, а по късно бяха доказани и случаи на предаване на заразата и от хора във фермите на норки. Това преминаване на вируса между видовете крие опасност от развитие на генни мутации, създаване на нови щамове на вируса и тяхното разпространение в обществото. През ноември, тази година, и в Дания се установиха случаи на заболяване сред норките в част от многото ферми в страната. По-късно бяха установени и случаи сред работниците. Това наложи унищожаването на повече от 12 млн. животни в страната и пълна карантина около фермите. Във връзка с тази ситуация Европейският център за контрол на болестите в Стокхолм публикува бърз анализ и оценка на риска и препоръча редица мерки. В изпълнение на тези препоръки МЗ и БАБХ организираха изследвания на животни и хора в двете ферми за отглеждане на норки у нас. До момента всички резултати от изследванията са отрицателни. Въпреки това като превантивна мярка е организирано насочено наблюдение на здравния статус на лицата, работещи в тези ферми от страна на общопрактикуващите им лекари. Към момента в България не са установени положителни случаи за SARS-coV-2 при нито един животински вид.

В трета фаза попадат служителите, участващи в поддържане функционирането на основни за обществения живот дейности.

В четвърта фаза са възрастни хора на и над 65-годишна възраст и лица с придружаващи хронични заболявания поради по-тежкото протичане на заболяването и по-високия риск от развитие на усложнения и смъртен изход, в т.ч. имунокомпрометирани или лица с вторични имунни дефицити. Във фаза пет попадат уязвими групи от населението поради високия епидемиологичен риск от инфектиране, свързан с условията и начина им на живот.