Инфо Зона – 17 12 2020 – Кметът на Гурково с обобщение на 2020 г.