Допълнителни 87 000 лв. влизат в бюджета на Община Павел баня

Средствата от икономии и приходи от общинска собственост, които допълнително влизат в бюджета на община Павел баня, са в размер на 87 000 лв. Това стана ясно, след като кметът Иса Бесоолу отчете една година от управлението си пред общинските съветници. Допълнителните средства станаха факт, след като градоначалникът въведе допълнителни начини на управление на общинската собственост.

За първи път от 1996 г. насам в общинския бюджет ще има приходи от комплекс „Плажа”. След проведена процедура, спечелилият участник ще заплаща на общината наем в размер на 39 610 лева, като годишната сума ще бъде внесена изцяло в общинската хазна.

За първи път ще има приходи и от наем на хижа „Русалка”. След като през 2019 г. приходите бяха в размер на една 4 700 лв., а разходите 33 000 лв., хижата ще бъде отдадена под наем за сумата от 10 800 лева. Процедурата по отдаване под наем приключи, като има спечелили търга наематели. Така всяка година в продължение на 10 г. тази сума ще бъде приход в общинския бюджет. За съжаление, приходите от хижа „Русалка” и „Плажа” ще бъдат разходвани за уреждане на съдебните спорове по санирането на жилищния блок в село Горно Сахране от 2016 г.

Друг подход, който кметът Бесоолу приложи, за да увеличи приходите в общинската хазна, бе продажбата на старите автомобили и двете крайно амортизирани вишки. Така приходите в бюджета се увеличиха с 36 601 лв. Изчисленията показаха, че с над 10% е икономията при новите автомобили. Така например предходната кола на общинска администрация за едно пътуване до столицата е изразходвала средно 45 литра гориво, а новият автомобил, който е и дарение на Общината, е разходвал средно 25 литра. „Тенденцията на контрол над служебните автомобили ще продължи и през 2021 г.”, казва кметът на Павел баня Иса Бесоолу.