За поредна година УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД – Стара Загора ще приключи с положителен финансов резултат

През 2019 г. печалбата на лечебното заведение достигна до 2,7 млн. лева печалба. Очакванията за 2020 г. са размерът ѝ да достигне тази сума или да е по-голям спрямо 2019 г. В края на тази календарна година ще бъде  увеличен и капиталът на дружеството с около 3 млн. лева, което създава финансова стабилност на дружеството  и то няма да бъде декапитализирано, съобщи изпълнителният директор на лечебното заведение проф. д-р Йовчо Йовчев.

„Благодарение на всички работещи в УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД – Стара Загора ръководството успя да намали драстично просрочените задължения през годините и те вече са на стойност под 7 млн. лева“ – каза проф. д-р Йовчев.

През 2020 г. Университетска болница „Проф. д-р Стоян Киркович“ е покрила всички задължения по изпълнителни дела към контрагентите, уналследени като задължения от 2014 г. и които са били на стойност 12,4 милиона лева. В това число са включени и задълженията към големите фирми контрагенти на лечебното заведение, като  дружеството изплати и най-големите задължения, а именно това към „EVN България“ и към фирма „Фьоникс фарма“. Само задълженията към тези две дружества бяха в размер на 8,2 мил. лева.  В момента лечебното заведение няма просрочени задължения към фирмите за доставка на газ за отопление, ВиК и за консумативи.

През изминалата 2020 г. на фона на финансова дисциплина и увеличената дейност в лечебното заведение бяха повишени основните месечни възнаграждения на  служителите в Университетска болница. Ръководството прави задълбочен анализ за дейността на всяка структура, за да може да продължи политиката на повишаване на доходите на лекарите и медицинските специалисти, но това са стъпки, които следва много внимателно да бъдат анализирани и след това изпълнени.

Положителният финансов резултат предоставят възможности и е основа за внедряването на нова апаратура в клиниките и отделенията, която е уникална за Югоизточна България. Апаратурата ще повиши диагностичния процес и ще допринесе за подобряване на терапевтичните възможности при пациенти със социално значими заболявания.

„Основните приоритети на лечебното заведение през 2021 г. са насочени към  продължаване на политиката на стриктно спазване на финансова дисциплина, което  дава възможности за повишаване на основните месечени заплати и изплащане на допълнителни финансови възнаграждения в клиниките и отделенията. Това са принципи на управление, които са доказали своята ефективност през изтеклите три години и които предоставят широки възможности за развитие на всяка една от структурите на  УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД – Стара Загора. През предстоящата година ръководството на болницата има амбицията и намеренията да бъдат разкрити нови дейности и да се продължи с модернизацията на клиничната база в съответствие със стандартите на Европейския съюз за апаратурна и кадрова обезпеченост – заяви изпълнителният директор.

„Поглеждайки назад, като равносметка за изминалите години трябва да припомня, че основната заплата през 2015 г. на лекар в Университетската болница в Стара Загора  беше 750 лева, а през изтеклата  2020 г. същата е в размер на  1100 лева, което съставлява 68% увеличение“ – каза изпълнителният директор проф. д-р Йовчо Йовчев.

Изминалите години бяха свързани с период на стабилизация и възстановяване на доверието в дейноста и управлението на лечебното заведение. Всичко това са сложни и трудни процеси, изискващи време, ресурси и административно ангажирани хора.

„Съвсем отговорно искам да заявя, че ако не беше сътрудничеството и съдействието през изминалите 6 години със заместник-председателя на Народното събрание г-н  Емил Христов,  екипите на бившите министъри на здравеопазването, в това число на г-н Кирил Ананиев и днешното ръководство на Министерството на здравеопазването, в лицето на проф. Костадин Ангелров, днешната Университетската болница в Стара Загора нямаше как да продължи своята ежечастна и ежедневна  дейност“ – заяви проф. д-р Йовчо Йовчев.

Проф. Йовчев благодари за ежедневната ангажираност също и на областния управител на Стара Загора Гергана Микова, на ръководството на Община Стара Загора и лично на кмета Живко Тодоров. Без тяхната съпричастност днес лечебното заведение нямаше да бъде това, което е сега, а именно – развиващо се с поглед към внедряване на нови технологии и изграждане на карди във всички области на медицинското познание – обобщава проф. Йовчев.

Това което предстои в началото на следващата година е откриването на  модернизираната Клиника по хемодиализа. През следващите месеци ще приключи модернизацията и на други клиники, които са изцяло обновени съгласно изискванията на стандартите по съответните специалности. Предстои подмяна на част от отоплителната инсталация на цялото лечебно заведение. Продължава доставката на съвременна медицинска апаратура за диагностика и лечение. Очаква се да пристигне 32-слайдов скенер.

Борба с COVID-19

През 2020 г. за лечение на пациенти с диагностициранCOVID-19бяха разкрити общо 151 легла, като при необходимост УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ може да увеличи капацитета си до 260 легла. През изтеклите месеци в борбата със заразата от коронавирус се включиха общо 246 медицински лица, в т.ч. лекари, медицински специалисти и обслужващ персонал.  До момента през лечебното заведение са преминали над 1150 пациента с тази диагноза, като над 80% от тях бяха на активна кислородна терапия. Най-възрастният пациент беше жена на възраст от 86 години. Спасени са стотици човешки животи, а починали до момента са 190 души.

За борба срещу COVID-19болницата е получила дарения за над 300 000 лева. Ръководството на Университетска болница изразява своите благодарности към всички фирми и хора, проявили съпричастност, както и на кмета на Стара Загора Живко Тодоров, с чието съдействие са бяха доставени в лечебното заведение животоспасяващи апарати. Припомняме, че неотдавна той лично връчи анестезиологичен апарат на стойност 60 000 лева, който е закупен от целевата дарителска сметка на Община Стара Загора след решение на Общинския съвет.