По-строги мерки за домашното насилие

Проектът на Закона , предвижда също допълнителна защита за децата. Когато те сами са пострадали, или са станали свидетели на домашно насилие, ще бъдат насочвани към специализирани услуги – психологическа помощ, настаняване в кризисни центрове или защитени жилища.

Временно съдът ще определя срок, в който детето да остане да живее с пострадалия родител или този, който не е участвал в насилие.

Извършителите на посегателства към своите близки вече не само ще получават забрани да живеят с тях, или да ги
доближават в дома им и на работа, а ще бъдат задължавани да участват в програми за преодоляване на агресия, справяне с гнева, лечение на алкохолна или наркотична зависимост.
Заради заразата с COVID-19 сигналите за домашното насилие на 112 са се увеличили, се сочи в мотивите към законопроекта. От 1 януари до 13 май 2020 г. те са били 4875, като 4056 от тях са в периода 13 март-13 май 2020.

С промяна в Наказателния кодекс проектът въвежда понятията “психическо и икономическо насилие”, които се изброяват редом до физическото и сексуалното домашно насилие.

Определението за психическо насилие е “умишлено сериозно засягане на психологическата неприкосновеност на дадено лице”. То се осъществява чрез “принуда или заплахи, вербално насилие, тормоз, постоянно критикуване, засрамване, порицаване, използване на обидни имена и епитети, присмиване, имитиране, публично унизяване и др”.

Икономическото насилие е посочено като “поставяне на дадено лице в икономическа зависимост, изразяваща се в отнемане на достъп до икономически възможности и ресурси…”. В същото понятие е включено още “изолиране на жертвата чрез лишаване от средства за независими дейности, контрол на достъпа до здравеопазване, заетост и образование”.

Предстои също сегашното понятие “фактическо съпружеско съжителство” да се замени с ново – “фактическо съжителство на съпружески начала”. Даденото за него определение е като доброволно съжителство на “две пълнолетни лица, по отношение на които не съществува родство, представляващо пречка за сключване на брак, при което лицата се грижат един за друг или за общо домакинство”.