ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – СТАРА ЗАГОРА

ВИЕ СЕГА ИМАТЕ НУЖДА ОТ НАС

 

1. РАБОТНИ МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

==> 1 технолог
==> 1 технолог, координатор по заваряване
==> 1 оперативен счетоводител
==> 7 лекари
==> 5 медицински сестри
==> 3 гериатрични специалисти
==> 1 инженер, конструктор
==> 1 машинен инженер

2. РАБОТНИ МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

==> 1 организатор, производство
==> 1 електротехник
==> 1 брокер
==> 6 касиери

3. РАБОТНИ МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИСТИ С РАБОТНИЧЕСКИ ПРОФЕСИИ

==> 4 шивачи
==> 1 общ работник, строителство
==> 1 машинен оператор, бутилиране
==> 1 машинен оператор, металорежещи машини
==> 2 шлосери
==> 1 автомонтьор
==> 5 общи работници, оранжерия