Отхвърлиха предложение за преименуване на Казанлък

Предложение за преименуване на Казанлък на Александровград е било отхвърлено от президента и Комисията по наименуване на обекти с национално значение и населени места. Това става ясно от доклад от 2017г. на президентската комисия.

Предложението е било отправено от г-н Петър Боров за преименуване на град Казанлък на Александровград. Комисията единодушно е отхвърлила предложението. Като мотив на отказа е посочен приетия принцип: „Правото на инициатива за промяна в наименованието на дадено населено място следва да принадлежи на органите на местното самоуправление и трябва да бъде подкрепено от  мнозинството от неговите граждани”.

През 2019г. президентската комисия отново разгледа предложението направено година по-рано за възстановяване името на старопланинския връх “Шипка’ на „Свети Никола”. Предложението, направено от проф. д.и.н. Иван Тютюнджиев, г-н Димитър Томов, Инициативна група-гр. Казанлък и Историческо дружество „Българска орда”- гр. Стара Загора бе отхвърлено. Комисията изложи мотивите, че е необходимо широката общественост и българските граждани да бъдат информирани в достатъчна степен с историческите факти, за да изразят своето отношение; да бъде видяна и реакцията на обществото и гражданите, а не само на историците; да се чуят и различни мнения, подкрепени с аргументи; и да бъде обсъдено на обществен дебат с присъствието на Министерство на образованието и науката и Министерство на културата, представители на научните среди, историци, езиковеди, интелектуалци и др.