Бюджетът на Община Казанлък за 2021 година бе приет на заседание на Общинския съвет

Рамката на бюджета за 2021 година е близо 76 млн. лв., с близо 9 млн. лв. повече от  2020 година.

И през тази година продължава програмата за подкрепа на младите семейства чрез предоставяне на ваучер в размер на 500 лв. за всяко новородено дете. Продължава и програмата за подпомагането на семейства с репродуктивни проблеми, като заделените за това средства в бюджета за 2021 година са в размер на 30 хил.лв. Остава и подкрепата за млади лекари и медицински сестри, които ще получават своята финансова помощ под формата на стипендия, като за това са предвидени 20 хил.лв. Медиците, които работят в covid – отделенията в МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ в Казанлък ще продължат да получават своя допълнителен стимул за времето на пандемията. Предвидени са средства в размер на 10 хил.лв. за скъпо струващи операции на нуждаещи се. Какви още са акцентите в бюджета на Община Казанлък за 2021 година коментира Мария Цонева, заместник-председател на Комисията по икономика, бюджет и финанси в ОбС.

Мария Цонева подчерта още, че са заложени и средства за увеличаване на възнагражденията на кметовете на селата в община Казанлък, както и на заплатите на работещите във всички общински сфери.

Въпреки значително намалената приходна част на бюджета, е запазена заетостта на всички звена в Общината. Според Цонева тези акценти показват, че се работи с мисъл за хората и целите, които са поставени са напълно реално осъществими. По този начин Общината се стреми да откликне на очакванията на своите жители.