Инфо Зона – 11 02 2021 – Д-р Христина Клисурова: Студентските практики в “Зелени Балкани” са изключително полезни