Нерегламентирано замърсяване в землището на гр. Мъглиж

Във връзка с локализирано на територията на община Мъглиж нерегламентирано замърсяване, разположено източно от град Мъглиж в посока град Николаево, със Заповед № 11-08-5#1/28.04.2020 г., Кметът на Община Мъглиж е назначил проверка за изясняване на фактическата ситуация.

Комисията констатира, че нерегламентираното замърсяване се намира в землището на град Мъглиж – Поземлен имот с индентификатор № 49494.610.408 и района около него. Част от имота е зает от много голям изкоп с неясен произход, в който са изхвърлени смесени битови отпадъци. ПИ № 49494.610.408 не е общинска собственост, а представлява част от държавния горски фонд. Достъпът до имота се осъществява от два основни пътя, собственост на Община Мъглиж: западно – по път с индентификатор № 49494.610.942  и източно по път с индентификатор № 49494.610.354.

С цел предотвратяване на нови замърсявания, Община Мъглиж прекрати достъпа до изкопа в ПИ с индентификатор № 49494.610.408, като затвори двата общински пътя – № 49494.610.942 и № 49494.610.354, чрез прекратяване на физически достъп и поставяне на указателни табели. Достъпът до останалите имоти, граничещи с тези пътища, може да бъде осъществен по други алтернативни пътища, достигащи до тях.