По-малко пътувания

С 60 процента по-малко са пътувалите през четвъртото тримесечие на 2020 г. в сравнение със същото тримесечие на 2019 г., по данни на Националната статистика.В условия на продължаваща епидемична обстановка в страната 472 хиляди  български граждани са реализирали туристически пътувания.

Преобладаващата част от тях – 95.4%, са пътували само в страната, 3.9% – само в чужбина, а 0.7% са пътували както в страната, така и в чужбина.Срив се наблюдава както в броя на пътувалите в страната – с 57.4%, така и в броя на пътувалите в чужбина – с 91.7%. При броя на пътувалите както в страната, така и в чужбина спадът е с 86.5%.

През четвъртото тримесечие на 2020 г. най-много са пътували българите на възраст 25 – 44 години , или 44.1% от всички пътували лица. Във всички възрастови групи преобладава относителният дял на пътуванията в страната, като най-висок е при лицата на възраст 65 и повече години – 97.3% от пътувалите в тази възрастова група.

При пътуванията в чужбина делът на пътувалите на възраст 45 – 64 години е най-голям от пътувалите в съответната възрастова група.

По-голямата част от туристическите пътувания в страната са били с цел посещение на близки , докато в чужбина най-много са били тези с цел почивка и екскурзия – от всички реализирани пътувания.

През четвъртото тримесечие на 2020 г. средният разход при пътуване с лична цел на едно лице на възраст 15 и повече навършени години е 162.67 лв. в страната и 554.33 лв. в чужбина.

Същевременно разходите на едно лице за професионално пътуване са средно 196.88 лв. в страната и 1 040.74 лв. в чужбина.