Окръжен съд – Стара Загора остави без уважение молбата на 54-годишния И. Н. за замяна на наказанието му „Доживотен затвор“ с „Лишаване от свобода“ в размер на тридесет години

Окръжен съд – Стара Загора остави без уважение молбата на    И. Н., който търпи ефективно наказание за убийство на двамата си малолетни сина. Съдът указа на лишения от свобода, че ново предложение или нова молба може да се направи и съответно подаде, не по-рано от две години от произнасянето по настоящото му искане.

И двете убийства са извършени в гр.София като първото деяние е осъществено на 15/16.01.1998 г., а второто на 11.09.2000 г. И в двата случая става въпрос за умишлено умъртвяване на малолетно дете, намиращо се в безпомощно състояние, като престъплението от 2000 г. е квалифицирано като такова, извършено по начин, особено мъчителен за убития и с особена жестокост.

В проведеното съдебно заседание упълномощеният представител на Затвора и Окръжният прокурор пледираха молбата на И. Н. замяна на наказанието му да бъде оставена без уважение.

Съдебният състав, след като обсъди становищата на страните и се запозна с доказателствата по делото, счита, че подадената молба от лишения от свобода за замяна на наказанието „Доживотен затвор” с наказание „Лишаване от свобода” в размер на тридесет години, следва бъде оставена без уважение. Съдът намира, че към настоящия момент И. Н. не е дал убедителни доказателства, че изтърпяното до този момент наказание е повлияло трайно и положително на личността и на поведението му.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок пред Пловдивския апелативен съд.