Кметът Бесоолу утвърди формулата за разпределяне на бюджетни средства в образованието

Със своя заповед № РД 10-71/24.02.2021 г. кметът на Община Павел баня Иса Бесоолу утвърди Формулата за разпределение на средствата, получени по единните разходни стандарти за 2021 г. между училищата и детските градини, второстепенни разпоредители с бюджетни средства. Разпределените средства са в размер на 7 165 600 лв., като 5 422 513 лв. са насочени към десетте училища в общината, а 1 743 087 лв. са средствата в деветте детски градини. В утвърдената формула, съгласувана с всички директори на училища, е предвиден резерв за нерегулярни разходи в размер на 34 197 лв. Заповедта е качена на сайта на община Павел баня и всеки, който желае, може да се запознае с нея.