Конкурс за журналистика „Гео Милев“ обявяват в Стара Загора

Трети национален ученически конкурс за журналистика „Гео Милев” – 2021 обявяват Община Стара Загора, Център за подкрепа за личностно развитие и Къща музей „Гео Милев”.

Основна тема на конкурса е „Нашият  свят”.

Според организаторите идеята е развиване на таланта и творческото въображение у младежите, утвърждаване на общочовешките ценности – родолюбие, човечност, доброта, взаимно уважение, признателност, патриотизъм, етническа толерантност, отговорност.

В конкурса могат да участват ученици от 5 до 12 клас в две възрастови групи: 5 – 7 клас и 8 -12 клас.

Определени са основни раздели и жанрове. Първият раздел журналистически жанрове включва: информационни- репортаж, новина, бележка, интервю; художествено – публицистични – eсе, скица, очерк, история и аналитични: кореспонденция, коментар, статия, писмо, рецензия, беседа, обзор, мемоар.

Участието в раздела е индивидуално. Изискването към творбите е да бъдат до 2 страници, написани на компютър, шрифт Times New Roman, размер 12. Участниците имат право да участват с 1 творба в жанр, но не повече от 3 творби в раздел.

В раздел втори Ученически издания ще се приемат вестници на хартиен носител. Редакционните екипи участват с по 1 брой вестници на хартиен носител.  Участието е колективно. Електронни издания – участват екипи, които не издават вестници на хартиен носител. Редакционните екипи   участват с  линкове към електронни издания от учебната 2018/2019 година. Участието е колективно.

Към всяка творба трябва да бъдат посочени следните данни; трите имена на участника /за индивидуално участие/, училище /извънучилищно звено/, клас, телефон, e-mail.

Срокът за предаване на творбите е до 4 април 2021 г., а отчитането ще бъде на 7 май 2021 г.

Текстовете трябва да бъдат принтирани в три екземпляра да се изпратят или донесат лично на адрес: Стара Загора 6000, ул. „Захарий Княжески” 71, ет. 3. ЦПЛР, за журналистическия конкурс. Копия от текстовете трябва да бъдат изпратени на ел. адрес: konkurs.stz@ mail.bg.

Ще бъдат връчени награди за първо, втори и трето място в двата раздела, както и специална награда- „Добрата новина”- за индивидуална публикация, специална награда за най-добре представил се екип или индивидуален участник от Стара Загора и награда на къща-музей „Гео Милев“.

Общо 88 участници със 158 журналистически материали от 17 населени места, в 13 области,  взеха участие във Втория национален конкурс за ученическа журналистика „Гео Милев” 2020 г. Сложната епидемиологична обстановка не попречи на младите журналисти от различни краища на страната да покажат знанията и уменията си в различните журналистически жанрове.