Инфо Зона – 02 03 2021 – Разговор с Любомира Ганчева – зам.-председател на ПП АБВ