Съобщение към избирателите на община Гурково

Общинска администрация Гурково уведомява, че във връзка с  изборите за Народно събрание, които ще се произведат на 04.04.2021 година и Решение № 2159-НС от 02.03.2021 г. на ЦК,  избирателите, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия (Приложение № 1към решение № 2159-НС) в  периода от 24.03.2021 г. до 31 март 2021 г. вкл.

Заявлението (Приложение № 1) се подава по един от следните начини:

– саморъчно подписано от избирателя и подадено  пред Общинска администрация от пълномощник с пълномощно в свободен текст, лично, по пощата или по факс ( за пълномощното не се изисква нотариална заверка);

– подписано и подадено от пълномощник с пълномощно в свободен текст, лично, по пощата или по факс;

– заявление, подадено на електронната поща на   Общинска администрацияgurkovo_obs.bg.без да се изисква квалифициран електронен подпис;

– електронно заявление, подадено чрез електронна платформа на органа по чл. 23, ал. 1 ИК, ако има такава, без да се изисква квалифициран електронен подпис.

Към заявлението за гласуване не се прилагат документи, освен пълномощни по предходното изречение.

Образците на заявления могат да се изтеглят от интернет-страницата на община Гурково http://gurkovo.bg/page/izbori-ns-2021g-331-1.html