Драгомир Стойнев:  Големите началници в енергетиката са много малки пред недрата на Маришкия басейн