Промяна в разписанието на вътрешноградските автобусни и тролейбусни линии в Община Стара Загора от 22 март

В изпълнение разпоредбите на Заповед № РД-01-173/18.03.2021 год.на Министъра на здравеопазването и  въведените временни противоепидемични мерки от 22 март до 31 март 2021 год. с цел предотвратяване разпространението на COVID-19 на територията на страната и конкретно в община Стара Загора, считано от  22.03.2021 год. /понеделник/ вътрешноградските автобусни и тролейбусни линии ще се изпълняват съгласно утвърдените маршрутни разписания за работни, неучебни дни.

Последните курсове на автобусните и тролейбусните линии от вътрешноградски транспорт ще се изпълняват до 21:30 часа.

Въвеждат се временни промени в разписанията на следните автобусни  и тролейбусни линии в работни и почивни дни, считано от 22.03.2021 год. /понеделник/:

 

Градски линии:

Линия 1:

 • Временно се преустановява изпълнението на тролейбусна линия № 1.

 

Линия 3:

 • в работни и почивни дни:
 • Курсовете в 08:18 часа, 12:18 часа, 12:48 часа, 18:18 часа ще се изпълняват до „ПЗ Загорка”, т.е. автобусите няма да обслужват „Дом на инвалида”.
 • Курсовете в 09:00 часа, 13:00 часа, 13:30 часа и 19:00 часа ще се изпълняват от „ПЗ Загорка”, т.е. няма да тръгват от „Дом на инвалида”.

 

Линия 26:

 • в работни дни:
 • Курсът в 06:10 часа от Мототехника няма да се изпълнява.

 

Линия 20:

 • в работни дни:
 • Курсът в 05:55 часа ще се изпълнява до кв. „Железник” и няма да обслужва Тракийски университет. Съответно курсът в 06:30 часа от Тракийски университет се променя на 06:35 часа от кв. „Железник”.
 • Курсът в 06:00 часа от Тракийски университет се променя на 06:05 часа и ще се изпълнява от кв. „Железник”.
 • Курсовете в 13:30 часа, 14:30 часа и 15:30 часа от кв. „Самара” няма да се изпълняват.
 • Курсовете в 14:00 часа, 15:00 часа и 16:00 часа от Тракийски университет няма да се изпълняват.

 

Междуселищни линии:

Линия 17:

–        в работни дни:

 • Курсът в 05:30 часа от с. Хрищени няма да се изпълнява.

 

Линия 62 и 65:

–        в работни дни:

Запазва се обединеният курс „кв. Железник – с. Преславен – с. Горно Ботево” и обратно.

 • 18:40 от кв. „Железник” по маршрута на с. Калитиново – с. Преславен => 19:20 часа от с. Преславен за с. Горно Ботево => 19:40 часа от с. Горно Ботево за кв. „Железник”.

Продължава наблюдението на пътникопотока и при необходимост дружеството запазва правото си да предложи допълнителни промени както и да възстанови спрените курсове.

 

Община Стара Загора напомня, че при използване на градския транспорт трябва да се спазват всички въведени мерки за намаляване разпространението на COVID-19 и напомня на пътуващите граждани да спазват висока лична хигиена при пътуване, да носят необходимите предпазни средства, както и да се информират своевременно за актуалните маршрутни разписания на градския и междуградския транспорт.