Кметът Бесоолу – с грижа за малки и големи

Кметът Иса Бесоолу разпореди Детската кухня и Социалният патронаж да продължат да работят и в следващите дни, докато трае заповедта на министерството на здравеопазването. Кухнята и Патронажът ще обслужват гражданите при засилени санитарно – епидемиологични мерки (дезинфекция, дистанция и дисциплина). Продължава изпълнението и на програмата “Топъл обяд”, от която се възползват не малко павелбанци.

Въз основа заповедта на министъра на здравеопазването, считано от 22.03. до 31.03. се преустановява дейността на Дневните центрове в селата Манолово и Асен.